Voor stichting Micha Nederland heb ik een scheurkalender ontworpen, in opdracht van uitgeverij Buijten & Schipperheijn. De schitterende illustraties heeft Linda Verholt gemaakt.