Wat kwam de post brengen? Het boek ‘Wakker in Gods wereld. Kerkzijn in de eenentwintigste eeuw’, van Buijten & Schipperheijn is uit!