Reclame maken voor ons Bed & Breakfast! Door ansichtkaarten met mijn illustraties van Zierikzeese stad- en landgezichten: het Burgerweeshuis, het Stadhuismuseum, de Nieuwe Kerk en het natuurgebied bij Zierikzee, plan Tureluur.