Het goedgekeurde omslag
Het goedgekeurde omslag
Vredestichtenschets1
Potloodschetsje
Drukwerk
Het donderwolkje in Illustrator getekend.
Vredestichtenversie1
Afgekeurd omslag: de donderwolken moeten IN de kerk, niet erbuiten…

Voor het omslag van ‘Vrede stichten in de kerk’ voor Buijten & Schipperheijn bedacht ik dat het slechte/wisselvallige weer van de afgelopen week een mooi beeld zou opleveren. Hier de ontwikkeling van de donderwolk, van potloodschets tot goedgekeurd omslag.