Voor taalbureau Mondo heb ik diploma’s ontworpen. Het zijn deelcertificaten voor de verschillende taalniveau’s Nederlands.

certificatenA1klas
Geslaagd voor niveau A1!
certificaten
De hele serie