Voor Buijten & Schipperheijn heb ik een nieuwe serie folders gemaakt, bedoeld voor gasten in de kerk.serieWelkominde kerk