Voor Ligatuur, het bureau voor tekstverzorging en vertaling van Jetty Huisman, heb ik de website geactualiseerd.
Ligatuur2014