Een serie boeken waarin de lezingen van het Studium Generale van het Driestar College werden uitgegeven ism Jongbloed Uitgevers.

Met dank aan de bibliotheek van het Nederlands Bijbelgenootschap en de beeldbank van Museum Catharijne Convent voor de illustraties.

Illustratie: Doopdienst. Beeldbank Museum Catharijne Convent
Achterplat ‘Meer dan een teken’ met detail illustratie.
Illustratie: rebus bij Matth. 7:16. Uit: ‘De kleyne Print-Bybel’, 1793. Bibliotheek Nederlands Bijbelgenootschap
Illustratie: ‘De terugkeer van de verloren zoon’. Rembrandt, Hermitage St. Petersburg.
Illustratie: De engel toont Johannes het hemelse Jeruzalem. Bibliotheek Nederlands Bijbelgenootschap
Illustratie: ‘Job op de mestvaalt’. Uit: ‘De geheele Heilige Schriftuur’, 1717. Bibliotheek Nederlands Bijbelgenootschap.